Recommendations for your diabetes Rekommendationer för din diabetes

The new diabetes app based on research, machine learning and AI. For those with type 1 and type 2 diabetes. Den nya diabetesappen baserad på forskning, machine learning och AI. För dig med typ 1 och typ 2 diabetes.

Den nya AI baserade diabetesappen - så här fungerar den

AiBetic kombinerar erkända forskningsresultat, diabeteskunskap, artificiell intelligens och maskininlärning i form av ett rekommendationssytem.

Våra algoritmer måste få tid att lära känna dig. Var engagerad i din datainmatning, så kommer AiBetic att ge dig individuellt anpassade rekommendationer och rådgivning för att du ska få ökad kunskap om din diabetes.

Läs mer

Bakgrund

Diabetes ökar tyvärr exponentiellt över hela världen. Den som drabbas tvingas ofta till olika typer av begränsningar i sin vardag och kan även råka ut för allvarliga komplikationer. AiBetic baseras på forskning, över tjugo års egen erfarenhet av diabetes och avancerad artificiell intelligens. Appen ger effektiva rekommendationer och råd för både typ 1- och typ 2-diabetes.

Svängningar i blodsockret kan skada din kropp, även om du ligger inom målområdet. Studier har också visat att du inte enbart kan titta på de så kallade HbA1c-värdena. Dessa är genomsnittliga över tid och du kan därför ha ett till synes bra värde, men ändå stora och skadliga svängningar i ditt blodsocker. Det är först när resultaten jämförs med din dagliga logg som hela bilden blir tydlig.

AiBetic skapades för att minimera såväl dina vardagliga symptom som risken för kroniska skador. Vår app ger dig individuellt anpassade rekommendationer och råd, samtidigt som vi vill ge dig en hjälpande hand och skapa motivation till positiva förändringar i din vardag. 

Hur fungerar AiBetic

AiBetic använder maskininlärning och artificiell intelligens (AI). Med AI-teknik kan en maskin utföra uppgifter som tidigare krävde mänsklig intelligens, bland annat genom att maskinen lär sig att hantera olika situationer baserat på egna tidigare erfarenheter. Eftersom en dator kan utföra vissa uppgifter betydligt snabbare och mer korrekt än den mänskliga hjärnan, kan den hantera och tolka data på ett mycket mer effektivt sätt. Tekniken används i många olika sammanhang, till exempel för självkörande bilar, ansiktsigenkänning, diagnostisering, robotar och epidemiprognoser.

För dig som är diabetiker finns över en miljard olika kombinationer av faktorer och omständigheter som påverkar ditt blodsocker. Dessutom har varje diabetiker sina unika förutsättningar, vilket gör att generella råd bara hjälper till en viss gräns. Därför använder AiBetic sin egna och unika AI-teknik för att ta fram individuella rekommendationer som är anpassade efter just dina förutsättningar.

För att du ska få maximal nytta av AiBetic är det extra viktigt att du som ny användare ger appen så mycket data som möjligt. Ju mer och bättre data appen får om dig, desto mer träffsäkra och effektiva kommer rekommendationerna att bli. Efter ett tag kommer AiBetics artificiella intelligens och algoritmer kunna förutse hur ditt blodsocker kommer att bete sig, så att du kan få tips eller varningar i din mobil precis när du behöver det som mest.

För att du ska få ett bra stöd redan från början är AiBetic-appen matad med mängder av erkända och användbara forskningsrön om diabetes. Du kommer därför att få nytta av appen från första dagen, men ju längre du använder den och ju mer data om din diabetes du förser den med, desto bättre rekommendationer och rådgivning kommer du att få.

Mål

Med AiBetic får du stöd 24 timmar om dygnet, alla dagar året runt. Vi vill att du ska kunna leva ditt liv utan att hela tiden behöva oroa dig för vilka val du gör i din vardag. När din blodsockerkurva stabiliseras kommer dina symptom att minimeras, liksom risken för långsiktiga komplikationer.

I appen får du tillgång till både lättöverskådlig statistik och effektiva rekommendationer om allt som påverkar din diabetes. På så sätt kommer du snabbt lära dig hur just din diabetes fungerar och hur du bäst hanterar den.

Ditt syfte med att använda AiBetic-appen behöver inte vara att förändra din livsstil. Vi vill att du ska kunna leva som du vill, med ett effektivt stöd för att stabilisera din blodsockerkurva. Men om du vill göra nyttiga förändringar i din livsstil, så kommer appen att ge dig ett bra stöd för det.

Testa AiBetic gratis under de 3 första månaderna och upplev förändringen.

Your input Din input

Data om din diabetes

Förse appen med data om allt som påverkar din blodsockerkurva, såsom mat, dryck och många andra parametrar. Berätta också vad du snart ska göra, till exempel träna, sitta i möte m.m. 

Automatisk datainsamling

Koppla enkelt ihop AiBetic-appen med din smartwatch, dina diabetes-hjälpmedel eller andra verktyg som du använder för automatisk datainsamling.

Din data är skyddad

Du bestämmer alltid vilken data som får användas. Vi avidentifierar all din data och följer givetvis GDPR för att hålla informationen säker.

What you get Vad du får

Personliga rekommendationer

AiBetic-appen ger dig stöd i vardagssituationer, oavsett om det handlar om ett träningspass, en festmåltid, ett långt jobbmöte eller din nattsömn.

Lär känna din kropp

Få tillgång till din sammanställning och översikt. Samla all data som påverkar dig på ett och samma ställe. 

Nya funktioner som kommer

Prediktioner och mycket mer. 
(inväntar CE-märkning)

Vi hjälps åt för en bättre framtid


När du använder AiBetic får du inte bara goda råd om dig själv – du möjliggör också vetenskapliga studier* och utveckling av behandlingen för andra diabetiker. Tillsammans kan vi lösa många av de problem som världens diabetiker upplever idag.

* All din data avidentifieras. Mot ditt godkännande och samtycke.

läs mer

Grundarna bakom AiBetic


Bakom AiBetic står tre grundare, varav en har haft diabetes i mer än 20 år. Idén uppstod ur en långvarig frustration över att aldrig på förhand kunna veta hur blodsockernivån kommer att bete sig – och en lika stor frustration över att enbart få generella råd med begränsad effekt. De andra två grundarna har sin bakgrund inom matematik, artificiell intelligens och forskning. Tillsammans med dig skapar vi framtidens individuellt anpassade rekommendationer och diabetesrådgivning. 

Vinn över din diabetes genom att ligga steget före!

Kommer snart

Skriv upp dig på väntelistan så får du ett meddelande när AiBetic-appen lanseras.

De första 100 personerna på listan får dessutom gratis användning av appen under resten av livet, eller så länge de vill.

Released soon

Sign up on the waiting list and get notified when the AiBetic-app has its official launch.

The first 100 applicants will receive a free membership for life, or as long as they want.

The form contains errors! Please check and try again, thanks! Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!
And of course, you don’t make any commitments by signing up on the list. Du åtar dig förstås ingenting genom att skriva upp dig.

Thanks for contacting us! Tack!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn*
Name*
Telefon
Telephone no
E-post*
Email*
Beskriv ditt ärende
Your message
* Obligatoriskt * Required

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!